STOWARZYSZENIE  ODNOWIENIA                  

         KOŚCIOŁA W ŁOPATYNIE

 
 

Łopatyn

Łopatyn, to stara osada znana w XIV wieku jako własność Władysława księcia Opolskiego, później zaś Fedora Lubarta, księcia łuckiego, Ziemowita, księcia mazowieckiego; rozciągała się w miejscu zwanym "Zamczysko", gdzie obecnie znajduje się leśniczówka. Wznosił się tam niegdyś zamek wielkich książąt litewskich, z którego zachowały się wały, okopy i podziemne chodniki, między zamczyskiem a wzgórzem, gdzie dziś jest wieża obserwacyjna, był mur zaopatrzony w bramę, która miała bronić przystępu nieprzyjacielowi. Bramę tę staraniem właścicieli długi czas utrzymywano w niezmienionym wyglądzie; uszkodzona poważnie w roku 1904 została odbudowana, jednak już na nową modłę.

 Dawny drewniany kościółek, fundowany w roku 1414 przez księcia Ziemowita, znajdował się w samym środku osady. W kościele, zbudowanym w r. 1772 przez kasztelana buskiego Adama Myszkę Chołoniewskiego znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej i piękne malowidła na sklepieniu i ścianach, wykonane przez Stanisława Stroińskiego, w zakrystii znaczna ilość starych ornatów, w podziemiach kościelnych spoczywały zabalsamowane zwłoki fundatorów i kolatorów kościoła. Cerkiew drewniana, zbudowana za króla Jana Kazimierza została w roku 1927 rozebrana; pozostawiono tylko dzwonnicę, a na miejscu rozebranej cerkwi zbudowano nową.

 Piękny pałac właścicieli dóbr Łopatyńskich został w czasie wojny światowej zniszczony, pozostała z niego tylko brama wjazdowa z dwoma polskimi orłami. W pokojach północnego skrzydła pałacu mieszkał za czasów hr. Adama Zamojskiego bohater spod Stoczka Jenerał Józef Dwernicki i tu zakończył dnia 23 lipca 1856 r. swe życie. Zwłoki jego spoczywają na miejscowym cmentarzu. Rodacy i towarzysze broni wznieśli mu wspaniały pomnik w postaci kamiennego sarkofagu ozdobionego rzeźbami, na którym w otoczeniu sztandarów widnieje lew jako symbol odwagi i siły. Pomnik został ogrodzony, sztachetami imitującymi lance kawaleryjskie, a słupy lufy armatnie. Na tymże cmentarzu znajduje się pomnik w kształcie obeliska nad mogiłą, kryjącą szczątki 132 żołnierzy polskich w okrutny sposób porąbanych przez bolszewików w czasie walk w roku 1920.

 Do 1918 roku miasto gminne powiatu i zaboru austriackiego.  brodzki. Po odzyskaniu niepodległości do 1939  roku - miasto gminne w województwie tarnopolskim. W 1944 roku większość mieszkających tam Polaków przesiedlonych zostało do miejscowości Otmuchów na  tzw. Ziemiach odzyskanych . Łopatyn znalazł się w Związku Sowieckim  i większość znajdujących się tam zabytków została zdewastowana lub wręcz zniszczona. Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, mieszkający tam Polacy i Ukraińcy przy wsparciu władz polskich i lokalnych, podjęli się trudu odbudowy pozostałych nielicznych zabytków

 Obecnie Łopatyn  to miasteczko w zachodniej Ukrainie, w obwodzie lwowskim i powiecie radziechowskim. Położone jest ok. 80 km na północny wschód od Lwowa. Mieszkańcy Ukraińcy i Polacy utrzymują się głównie z pracy w rolnictwie. Największym i jedynym zakładem jest miejscowa najbardziej nowoczesna gorzelnia na Ukrainie. W miasteczku funkcjonuje szkoła, do której uczęszcza ok. 1150 uczniów oraz szpital pełniący rolę szpitala rejonowego.

 Głównym zabytkiem Łopatyna jest ciągle odnawiany rzymskokatolicki Kościół Parafialny, pw. Niepokalanie Poczętej Najświętszej  Marii Panny.

Foto

Do zabytków Łopatyna można zaliczyć także:

Foto

  • kwaterę i pomnik żołnierzy polskich poległych w 1920 r.

Foto

Miasto liczy 3.403 mieszkańców i jest miastem partnerskim Otmuchowa  w woj. opolskim.

 

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto